GDPR auditas, atitikties dokumentai ir konsultacijos duomenų apsaugos teisės srityje

Atliekama konkrečios organizacijos veiksmų, susijusių su asmens duomenų apsauga, analizė. Teikiami pasiūlymai, padėsiantys užtikrinti atitikimą reglamento reikalavimams; vykdomos individualios konsultacijos rūpimais klausimais.

  • Užpildykite apklausą, atsakydami į paprasta (be teisinių terminų) kalba pateikiamus klausimus apie Jūsų bendrovės renkamus ir naudojamus asmens duomenis;
  • Užpildžius klausimyną pateiksime Jums veiksmų bei dokumentų sąrašą, kuriuos reikia įdiegti Jūsų versle, norint kad šis atitiktų BDAR reikalavimus.
  • Sąrašą aptarsime su Jumis nemokamos konsultacijos metu. Po šios konsultacijos pateiksime mūsų pagalbos dėl pasirengimo BDAR pasiūlymą su fiksuota, konkrečia paslaugų kaina.
  • Pasirašius teisinių paslaugų sutartį atliksime BDAR auditą, kuris paprastai atliekamas „interviu“ forma su vienu ar keliais atsakingais Jūsų įmonės asmenimis. BDAR audito metu nustatoma, kokios asmens duomenų apsaugos pareigos Jums yra taikomos, nustatoma ar įmonei reikia paskirti duomenų apsaugos pareigūną, rizikos susijusios su renkamais, naudojamais ir saugomais asmens duomenimis;
  • Pateiksime parengtą BDAR dokumentų paketą ir veiksmų planą, numatantį kokių žingsnių įmonė turėtų imtis, siekiant panaikinti ar sušvelninti su asmens duomenų rinkimų, naudojimu ir saugojimu susijusias rizikas.

Susisiekite

    Arba skambinkite telefonu: +37052121506