Įmonės pavadinimo pasirinkimas

Steigiamos Bendrovės pavadinimo sudarymui taikomi šie reikalavimai:

  • Pavadinime turi būti teisinę formą nusakantys žodžiai „uždaroji akcinė bendrovė“ arba šių žodžių santrumpa „UAB“.
  • Bendrovės pavadinimas turi būti sudarytas laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų.
  • Bendrovės pavadinimas turi skirtis nuo kitų juridinių asmenų pavadinimų, neturi būti tapatumo ar panašumo į kitų juridinių asmenų pavadinimus, žinomesnių užsienio įmonių, įstaigų ar organizacijų vardus, prekių ir paslaugų ženklus, pavadinimas neturi būti klaidinantis. Pavadinimas negali sutapti su kitos įmonės pavadinimu ar prekių ženklu.

Patikrinti, ar pageidaujamas Bendrovės pavadinimas yra laisvas, reikėtų Juridinių asmenų registro interneto svetainėje bei LR Valstybinio Patentų Biuro interneto svetainėje.

Juridinių asmenų simbolinių pavadinimų darymą ir rašymą reglamentuoja Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. N-2 (91) patvirtintos Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklės.

Norint sužinoti, ar pageidaujamas Bendrovės pavadinimas atitinka lietuvių bendrinės kalbos normas, reikėtų kreiptis į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją (konsultacijos teikiamos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos tel. (8 5) 272 4520, nuo 8.30 iki 12.30 val., el. p. vlkk@vlkk.lt).

Pasirinkus norimą Bendrovės pavadinimą, galima, tačiau nėra privaloma kreiptis į Juridinių asmenų registrą su prašymu rezervuoti pavadinimą (forma JAR-5). Steigiant Bendrovę RC Savitarnos sistemoje, pavadinimo laikinas rezervavimas yra privalomas – Steigėjas(-ai), prisijungę prie RC Savitarnos sistemos, turi pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui prašymą dėl pavadinimo laikino įtraukimo į Registrą (JAR-5-E elektroninė forma, Juridinio asmens prašymai -> Prašymas laikinai įtraukti pavadinimą į JAR). Tiek teikiant prašymą Juridinių asmenų registro skyriuje, tiek RC Savitarnos sistemoje už prašymo vykdymą mokamas 16,22 Eur mokestis, prašymas įvykdomas maždaug per 1 darbo dieną, o pats pavadinimas rezervuojamas 6 mėnesių laikotarpiui. Pasibaigus šiam laikotarpiui pavadinimo rezervavimą galima pratęsti pakartotinai sumokėjus 16,22 Eur mokestį.