Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui atsirado daugybė naujovių, prie kurių bendrovėms reikia adaptuoti turimus darbo teisės dokumentus bei pasirengti naujus dokumentus, kurių seniau įstatymas nereikalavo. Mes esame pasiruošę Jums padėti! Esame parengę sprendimus, padedančius įmonėms įgyvendinti būtinuosius naujojo Darbo kodekso reikalavimus, privalomus visoms įmonėms nuo 2017 m. liepos 1 d.

Sprendimas skirtas iki 20 darbuotojų turinčioms bendrovėms

Sprendimą sudaro:

 • Svarbiausių įmonės vidinių darbo teisės dokumentų peržiūrėjimas (vidaus darbo tvarkos taisyklės, darbo sutarties forma, darbo apmokėjimo sistemos dokumentai, konfidencialumo sutartis);
 • Naujojo darbo kodekso reikalavimus atitinkanti darbo sutarties forma;
 • Darbo tvarkos taisyklių papildymas naujomis privalomomis nuostatomis.
 • Darbo tvarkos taisyklių papildymas naujomis privalomomis nuostatomis.
  Darbo tvarkos taisyklių papildymas vyksta tokia eiga:
  1. Klientas atsiunčia mums savo naudojamas darbo tvarkos taisykles ir kitus svarbiausius vidinius darbo teisės dokumentus;
  2. Mes susipažįstame su svarbiausiais Jūsų vidiniais darbo teisės dokumentais;
  3. Mūsų parengtas standartines darbo tvarkos taisykles koreguojame ir papildome nuostatomis iš Jūsų įmonės darbo teisės dokumentų.
 • Konfidencialumo sutarties projektas;
 • Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo tvarka;
 • Pranešimo darbuotojams apie darbo sąlygas įmonėje projektas;
 • Įsakymo dėl atostogų skyrimo projektas
 • Įsakymo dėl komandiruočių projektas;
 • Darbo drausmės pažeidimų prevencijos dokumentai:
  1. Įspėjimo apie darbo pareigų pažeidimą projektas;
  2. Pasiaiškinimo dėl darbo drausmės pažeidimo projektas;
 • Darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka (jei tai yra aktualu Jūsų įmonei).

 

Sprendimo kaina – 225 EUR + PVM.

Sprendimas, skirtas nuo 20 iki 50 darbuotojų turinčioms bendrovėms

Naujajame darbo kodekse numatyta, kad bendrovės, turinčios 20 ir daugiau darbuotojų iki 2018 m. sausio 1 d. turės inicijuoti darbo tarybos rinkimus, išskyrus atvejus, kai tokiose įmonėse daugiau kaip 1/3 darbuotojų priklauso įmonės lygiu veikiančiai profesinei sąjungai. Darbo kodeksas taip pat numato, jog tokio dydžio įmonės privalo turėti darbo apmokėjimo sistemas.

Sprendimą sudaro:

 • Svarbiausių įmonės vidinių darbo teisės dokumentų peržiūrėjimas (vidaus darbo tvarkos taisyklės, darbo sutarties forma, darbo apmokėjimo sistemos dokumentai, konfidencialumo sutartis);
 • Paketas bendrovėms, turinčioms iki 20 darbuotojų, įskaitant svarbiausių bendrovės vidinių darbo teisės dokumentų peržiūrėjimą;
 • Būtinosios (minimalios) darbo apmokėjimo sistemos nuostatos;
 • Darbo tarybos inicijavimo dokumentų paketas apimantis abu galimus scenarijus:
  1. Atsiradus kandidatams į darbo tarybą;
  2. Neatsiradus kandidatų į darbo tarybą.
 • Vartotojo gidas, kaip teisingai užpildyti dokumentus, skirtus Darbo tarybos inicijavimui.

 

Sprendimo kaina – 350 EUR + PVM.

Sprendimas, skirtas daugiau nei 50 darbuotojų turinčioms bendrovėms

Be reikalavimų pirmosioms dvejoms darbdavių grupėms, naujasis Darbo kodeksas šiai bendrovių grupei numato privalomas lygių galimybių bei darbuotojų duomenų apsaugos politikas.

Sprendimą sudaro:

 • Svarbiausių įmonės vidinių darbo teisės dokumentų peržiūrėjimas (vidaus darbo tvarkos taisyklės, darbo sutarties forma, darbo apmokėjimo sistemos dokumentai, konfidencialumo sutartis);
 • Dokumentų paketas bendrovėms, turinčioms iki 20 darbuotojų, įskaitant svarbiausių bendrovės vidinių darbo teisės dokumentų peržiūrėjimą;
 • Dokumentų paketas bendrovėms turinčioms nuo 20 iki 50 darbuotojų;
 • Lygių galimybių politika;
 • Darbuotojų duomenų apsaugos politika.

 

Sprendimo kaina – 500 EUR + PVM.

Parsisiųsti šį pasiūlymą galite paspaudę ant šios nuorodos.

Taip pat, esant poreikiui, galime atlikti išsamų įmonės darbo teisės dokumentų auditą bei pagal jo rezultatus atlikti reikiamas dokumentų korekcijas bei parengti papildomus dokumentus.

Susisiekime dėl šiame pasiūlyme nurodytų sprendimų ar kitų Jums rūpimų darbo teisės klausimų Jums patogiausiu būdu.

Pagarbiai,
Justinas Jurkonis,
vadovaujantis partneris, advokatas
Tel. nr. 8 6 15 45406
El. paštas: justinas.jurkonis@linden.lt