DSC_1554 (2) (1) (1)
2019-03-06 Daikto savininko teisė susigrąžinti daiktą iš svetimo valdymo
Šiuolaikiniame pasaulyje, esant intensyviai prekių apyvartai, pasitaiko situacijų, kuomet daikto įgijėjas įgyja daiktą, o vėliau paaiškėja, jog šį daiktą perleido tokios teisės neturėjęs asmuo (daiktas buvo pavogtas, pamestas, kitaip neteisėtai perleidėjo įgytas). Suprantama, kad tikrasis daikto savininkas, sužinojęs, kad jo prarastą daiktą valdo konkretus asmuo, siekia šį daiktą iš jo susigrąžinti, o daikto įgijėjas, natūralu, nenori suprasti, kodėl jį turėtų grąžinti, nes šį daiktą teisėtai įsigijo ir taip pat laiko save daikto savininku. Šias praktiškai pasitaikančias ginčytinas situacijas, žinomas dar nuo romėnų laikų, išsprendžia teisės normomis nustatytos taisyklės. Todėl daikto savininkui, ypač kruopščiam, atsakingam ir sąžiningam yra labai svarbu žinoti ir suprasti, kokias galimybes ir kokiais atvejais jis turi teisę prarastą daiktą susigrąžinti.
DSC_0661
2018-05-31 Actio Pauliana institutas. Ar visada gina sąžiningo kreditoriaus interesus?
Neretai fizinis ar juridinis asmuo (kreditorius) susiduria su situacija, kuomet nesąžiningas skolininkas ilgą laiką neatsiskaito, tačiau tuo pačiu metu sudaro sandorius su kitais kreditoriais, kitiems suteikiama atsiskaitymo pirmenybė, sudaromi įtartini turto ar turtinių teisių perleidimo sandoriai.
sandra_th
2018-03-30 Europinis sąskaitų blokavimas - lengvesnė skolų išieškojimo iš ES valstybėse esančių skolininkų procedūra
Pernai įsigaliojo supaprastinta procedūra, leidžianti išieškoti skolas iš asmenų, gyvenančių ar turinčių lėšų kitose Europos Sąjungos valstybėse. Ši procedūra leidžia areštuoti skolininkų kitose šalyse turimas banko sąskaitas nesikreipiant į užsienio teismus. Blokavimo įsakymas išduodamas komercinėse ir civilinėse bylose, kai blokuotinos banko sąskaitos yra vienoje ES valstybėje narėje, o teismas arba kreditoriaus buveinė – kitoje. Pavyzdžiui, Lietuvos teismams nagrinėjant ginčą tarp dviejų Lietuvoje įsiteigusių įmonių, ieškovas galės kreiptis į teismą ir prašyti blokuoti, tarkime, Vokietijos banko sąskaitoje atsakovo laikomas lėšas...
karolis_th
2017-08-31 Kaip užtikrinti efektyvų skolos išieškojimą
Į advokatus ar teisininkus dažnai yra kreipiamasi įvairiais teisiniais klausimais, kurių vienas dažniausių yra skolų išieškojimas. Tokia situacija, kai viena šalis neatsiskaito su kita sandorio šalimi yra būdinga tiek santykiuose tarp fizinių asmenų, tiek santykiuose tarp juridinių asmenų. Nors skolos išieškojimo procesas pats savaime nėra itin sudėtingas, dažnai gali kilti įvairių sunkumų dėl paties skolos fakto įrodymo. Pagrindinė to priežastis – neišsaugoti arba nepasirašyti atitinkami dokumentai...
2017-08-31 Notaras – ne tik sandorių tvirtintojas
Dažniausiai į notarą kreipiamės, kai reikia patvirtinti sandorius, įsteigti įmonę, taip pat paveldėjimo klausimais. Be kasdienių, mums įprastų paslaugų, notarai atlieka ir kitus notarinius veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos notariato įstatyme. Norime pristatyti keletą mažai girdėtų notarų atliekamų veiksmų. Notaras perduoda vienų fizinių ir juridinių asmenų pareiškimų kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Pareiškimai, kuriuos prašoma perduoti, pateikiami notarui ne mažiau kaip dviem egzemplioriais, iš kurių vienas išsiunčiamas paštu, gaunant atgal pranešimą, kad jis perduotas, arba įteikiamas pačiam adresatui asmeniškai, jam pasirašant, o kitas egzempliorius lieka notaro biure...
sandra_th
2017-07-26 Penki svarbiausi Civilinio proceso kodekso pasikeitimai, įsigalioję nuo 2017 m. liepos 1 d.
2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo Civilinio proceso kodekso pakeitimai, priimti dar 2016 m. lapkričio 8 d. Tai ko gero didžiausias šio teisės akto pakeitimo paketas per pastaruosius metus, kuris įneš nemažai naujų vėjų teismo procesuose dalyvaujantiems asmenims. Nors dalis šių pakeitimų yra tik kosmetiniai, visgi nemaža dalis jų yra svarbūs kiekvienam asmeniui dalyvaujančiam teisminiuose procesuose. Verta paminėti, kad Civilinio proceso kodekso pakeitimai apima ne vieną ar kelias sritis išskirtinai, o daug sričių. Atsižvelgdami į tai, pateikiame 5 pačius svarbiausius Civilinio proceso kodekso pakeitimus.
sandra_th
2017-07-26 Akcininko atsakomybė už bendrovės prievoles
Praktikoje dažni atvejai, kai ieškovai reikalauja priteisti žalos, kuri kilo dėl netinkamų verslo sprendimų ar imperatyvių valdymo organų pareigų nevykdymo, atlyginimą ne iš valdymo organų narių, bet iš akcininkų, todėl žemiau pateikiamos teismų praktikoje suformuluotos taisyklės dėl akcininko atsakomybės už bendrovės prievoles. Akcininko atsakomybė, kitaip nei bendrovės vadovo atsakomybė, yra ribota. Bendrovė neatsako pagal akcininko prievoles, o pastarasis neatsako pagal bendrovės prievoles, išskyrus įstatymuose arba bendrovės steigimo dokumentuose numatytus atvejus. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.50 straipsnio 3 dalyje nustatyta šios taisyklės išimtis: kai bendrovė negali įvykdyti prievolės dėl akcininko nesąžiningų veiksmų, akcininkas atsako pagal bendrovės savo turtu subsidiariai...
karolis_th
2017-05-31 Kaip elgtis gavus pretenziją dėl skolos?
Neretai pasitaiko atvejų, kad bendrovės (ar fiziniai asmenys) dėl vienokių ar kitokių priežasčių delsia vykdyti savo skolinius įsipareigojimus kreditoriams. Tai sukelia negatyvias pasekmes kreditoriams, kurie stengiasi kaip įmanoma greičiau skolą atgauti. Vienas iš dažniausiai pasitaikančių būdų, kaip kreditorius mėgina atgauti skolą, yra pretenzijos skolininkui išsiuntimas. Tokiose pretenzijose dažnai yra reikalaujama ne tik grąžinti skolą, bet ir sumokėti netesybas, palūkanas bei kitokias sumas. Tačiau, dauguma atveju, kreditorius šių sumų reikalauti negali arba reikalauja didesnių sumų nei iš tiesų gali. Todėl kiekvienu atveju gavus pretenziją dėl skolos yra svarbu patikrinti, ar kreditorius pagrįstai reikalauja apmokėti tam tikras sumas.
sandra_th
2017-05-31 Įmonės bankroto pripažinimas tyčiniu leidžia jos kreditoriams kreiptis dėl nuostolių atlyginimo net ir po įmonės likvidavimo
2017 m. balandžio 24 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017 Lietuvos Aukščiausiojo Teismas pateikė išaiškinimą dėl bankrutavusios ir likviduotos bendrovės vienintelio akcininko, kuris kartu buvo ir bendrovės direktorius, atsakomybės tos bendrovės kreditoriui tuo atveju, kai akcininkas tyčia priveda bendrovę prie bankroto. Kasacinis teismas konstatavo, kad nuo to momento, kai likviduojama bankrutavusi bendrovė, kurios bankrotas pripažintas tyčiniu, kiekvienas tokios bendrovės kreditorius, kurio finansiniai reikalavimai ar jų dalis nebuvo patenkinti bankroto byloje, turi teisę individualiai reikšti tiesioginius reikalavimus dėl žalos atlyginimo asmeniui, atsakingam dėl tyčinio bankroto.
sandra_th
2017-03-29 Arbitražas - patraukli alternatyva teismui
Tam, kad su verslo partneriais kilę nesutarimai netrukdytų įmonės veiklai, jie turi būti sprendžiami greitai ir efektyviai. Deja, kartais ginčo sprendimas teismuose gali užtrukti ilgai, taigi svarbu žinoti, kad teismas nėra vienintelis verslo ginčų sprendimo būdas. Pastaraisiais metais išaugo arbitraže nagrinėjamų bylų skaičius, o tai liudija, kad šis ginčų sprendimo būdas tarp verslo atstovų tampa vis populiaresnis. Nuo 2017 m. liepos 1 dienos įsigaliojus Komercinio arbitražo įstatymo pakeitimams šis ginčų sprendimo būdas taps dar patrauklesniu verslui. Arbitražas – tai toks ginčų sprendimo būdas, kuomet ginčas sprendžiamas ne valstybės vardu veikiančio teismo, o nepriklausomų arbitrų ar arbitro, kuriuos ar kurį, pasitikėdamos sprendimo objektyvumu, paskiria pačios šalys.
sandra_th
2016-11-15 Taikos sutartis kaip alternatyvus ginčų sprendimo būdas
Šiandieninėje visuomenėje ir verslo pasaulyje nepavyksta išvengti ginčų, kurie neretai persikelia į teismo posėdžių salę. Bylų skaičiui teismuose nuolat augant, o visuomenės nuomonei apie teisingumo vykdymą teismuose prastėjant, taikos tarp ginčo šalių atkūrimas įgyja vis didesnę reikšmę. Teisminio proceso užbaigimo taikiu susitarimu nauda neabejotina – toks susitarimas taupo ginčo šalių ir teismo laiką, sumažina bylinėjimosi išlaidas, ugdo derybų kultūrą, formuoja teigiamą ginčo šalių nuomonę apie ginčo sprendimo procedūros teisingumą. Taikos sutartis gali tapti patogia priemone skolų susigrąžinimo reguliavimui - kreditorius, siekdamas išvengti ilgo ginčo nagrinėjimo teisme, gali suteikti tam tikrų nuolaidų skolininkui, pavyzdžiui, atsisakyti dalies delspinigių ar nustatyti palankesnį skolininkui skolos grąžinimo grafiką ir tokiu būdu užsitikrinti galimybę skolą atgauti greičiau.
karolis_th
2016-09-21 Kokiais pagrindais galite užginčyti prekės ženklą
Dauguma įmonių savo veikloje naudoja prekių ženklus. Taip įmonės suteikia Savo prekėms ar paslaugoms tam tikrą išskirtinumą ir leidžia vartotojams atskirti savo prekes ar paslaugas nuo kitų panašių ar identiškų prekių ar paslaugų. Todėl akivaizdu, kad įmonės turi saugotis, kad nebūtų užregistruotas ir naudojamas toks pat ar panašus prekės ženklas, kuris galėtų suklaidinti vartotojus dėl prekių paslaugų tiekėjo ir perimti dalį turimos rinkos. Tai ypač aktualu, kadangi Lietuvoje yra taikoma pareikštinė prekės ženklų ekspertizės sistema. Tai reiškia, kad Valstybinis patentų biuras atlikdamas paraiškos registruoti prekės ženklą ekspertizę niekada netikrina ar identiškas ar panašus prekės ženklas jau yra užregistruotas...
fotkyte
2016-08-16 Kaip susigrąžinti skolą?
Skolos susigrąžinimas yra aktualus daugumai įmonių bei fizinių asmenų. Skola gali būti susigrąžinama dviem būdais. Pirmasis būdas - įtikinti skolininką grąžinti skolą geruoju. Neretai pakanka į skolininką kreiptis su pretenzija, kurioje išdėstyti argumentai pagrindžiantys skolos atsiradimą bei nurodantys, kodėl skolininkas turėtų grąžinti skolą bei pateikiamas veiksmų planas, kurių bus imtasi skolininkui gražiuoju skolos negražinus. Papildomos motyvacijos skolininkui padengti įsiskolinimą suteikia aplinkybė, jei pretenzija yra išsiunčiama advokatų kontoros vardu bei yra teisiškai motyvuota. Jeigu skolininkas į pretenziją nereaguoja, būtina imtis tolesnių veiksmų...